.

Het beheerpakket van Flexcility is compleet en daardoor bent u volledig verzorgd van alles wat er komt kijken wanneer u uw object reeds verhuurd heeft. Hieronder beschrijven wij in detail wat het beheerpakket aan diensten omvat.


  BEHEERPAKKET

  TECHNISCH BEHEER

  Als technisch beheerder dragen wij zorg voor het inspecteren van uw woning bij verhuurmutaties. Zo verhelpen wij, uiteraard in overleg met u, eventuele technische storingen en coördineren wij de onderhoudsopdrachten of renovaties. Hiertoe werken wij zoveel mogelijk samen met vaste betrouwbare professionals en bedrijven. Wij controleren en bewaken de uitgevoerde werkzaamheden. Flexcility is voor huurders 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar voor storingen en calamiteiten.

  FINANCIEEL BEHEER

  Het innen en administreren van de binnengekomen huurpenningen en de verrekening van eventueel gemaakte kosten wordt volledig verzorgd. Eens per kwartaal ontvangt u van ons een duidelijke rapportage waarbij u een helder inzicht krijgt in de opbrengsten en kosten. Huuropbrengsten worden met aftrek van de beheerkosten maandelijks aan u doorgestort. Uiteraard houden wij scherp toezicht op het tijdig betalen van de huursom door huurder. Mocht het onverhoopt tot onregelmatigheden komen, zullen wij de huurder direct herinneren en wanneer nodig manen. In een onwaarschijnlijk geval dat het tot grotere onregelmatigheden in de afdracht van de huurpenningen door huurder zou komen verzorgen wij het gehele incassotraject en zullen wij, wanneer u dit wenst, maatregelen nemen om de huurovereenkomst zodra dit wettelijk mogelijk is te ontbinden. Jaarlijks dragen wij, voor zover dat conform de huurovereenkomst is, zorg voor het doorvoeren van een huurverhoging (indexering).

  COMMERCIEEL BEHEER

  Flexcility agendeert al haar beheercontracten op einddatum, en neemt vroegtijdig contact op met zowel huurder als verhuurder. Dit om er tijdig bij te zijn en het moment vast te stellen waarop de woning eventueel weer vrij komt voor verhuur indien de overeenkomst niet wordt verlengd. Op deze manier wordt de kans op leegstand verkleind en hebben wij ruim de tijd om wederom een geschikte huurder voor u te vinden wanneer u dat wenst.

  ADMINISTRATIEF BEHEER

  In de rol van allround woningbeheerder zijn wij het eerste aanspreekpunt voor huurders. Wij beantwoorden vragen en verzorgen eventuele klachtenafhandeling.  Indien de huur wordt opgezegd zal de woning door Flexcility worden geïnspecteerd. Een nauwkeurige controle waarbij wordt vastgesteld of de woning in de juiste staat is achtergelaten aan de hand van het destijds bij de oplevering van de woning opgemaakte inspectierapport. Mocht de woning niet in overeenstemming met de inhoud van dit rapport zijn opgeleverd door de huurder, dan zorgt Flexcility ervoor dat de woning alsnog in de correcte staat wordt opgeleverd op kosten van de (eerdere) huurder. De woning is vervolgens weer gereed en kan desgewenst opnieuw betrokken worden door een huurder.