VANAF HOEVEEL MAANDEN KAN IK MIJN WONING VERHUREN?

U kunt via ons uw woning verhuren vanaf een periode van zes maanden. U kunt een verhuurovereenkomst voor uw woning voor bepaalde tijd aangaan tot maximaal 24 maanden (2 jaar). Wilt u langer dan 2 jaar aaneengesloten verhuren, dan is er sprake van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Ook wanneer u een huurovereenkomst voor bepaalde tijd korter dan 24 maanden zou verlengen, is er ook sprake van een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Een huurovereenkomst voor bepaalde tijd dient u in een periode van drie maanden tot uiterlijk één maand voor het verlopen van de overeenkomst schriftelijk bij de huurder op te zeggen. Wanneer u dit niet doet is er sprake van stilzwijgende verlenging voor onbepaalde tijd. In het geval dat Flexcility het beheer van uw woning uitvoert, dan zorgen wij voor een tijdige opzegging richting huurder.


WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN HUUROVEREENKOMST VOOR BEPAALDE EN ONBEPAALDE TIJD?

Bij tijdelijke contracten voor bepaalde tijd van maximaal twee jaar voor zelfstandige woonruimte geniet de huurder geen huurbescherming. Dat betekent dat u als verhuurder niet meer gebonden bent aan de overeenkomst met de huurder na afloop van het contract. U dient dit wel tijdig schriftelijk aan de huurder kenbaar te maken. Voor contracten afgesloten vóór 1 juli 2016 of voor tijdelijke contracten van maximaal twee jaar die worden verlengd geldt dit niet. In beide gevallen is er feitelijk sprake van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. In die gevallen geniet de huurder huurbescherming en kunt u als verhuurder de huurovereenkomst niet zomaar opzeggen.


WANNEER KAN IK ALS VERHUURDER EEN HUUROVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE TIJD TOCH LATEN ONTBINDEN?

  • Op het moment dat de huurder aantoonbaar structureel ernstige overlast veroorzaakt;
  • Wanneer er een huurachterstand optreedt van drie maanden of meer. Wanneer u een dergelijke zaak voor de rechter laat komen, kan de rechter de huurder maximaal één maand de tijd geven om de gehele achterstallige som, inclusief alle bijkomende (gerechtelijke) kosten te voldoen;
  • Wanneer u de woning nodig heeft voor sloop, renovatie, wanneer er dringende redenen zijn om zelf in de woning te gaan wonen of wanneer u de woning beschikbaar wil stellen aan een student of gehandicapte. U zal in in sommige gevallen de huurder (financieel) tegemoet moeten komen en tevens zal bewezen moeten worden dat uw belang als verhuurder zwaarder weegt dan dat van huurder;
  • Wanneer u een redelijk voorstel doet aan huurder om de huurovereenkomst aan te passen, de huurder daar niet mee instemt en de aanpassing niet gaat over de huurprijs of servicekosten: in dat geval kunt u het voor de rechter laten komen en zal deze een uitspraak doen. Wanneer u gelijk krijgt, heeft huurder één maand om alsnog akkoord te gaan;
  • Wanneer u in plaats van de woning een gebouw wilt neerzetten dat past in het bestemmingsplan. In dit geval moet u wel altijd een verhuisvergoeding betalen aan huurder.
  • In het geval dat u voorheen zelf in de woning woonde die u verhuurt en daarbij in de huurovereenkomst heeft laten opnemen dat u na beëindiging van de huurovereenkomst ook weer in de woning gaat wonen.

WAT IS DE INVLOED VAN HET ENERGIELABEL OP DE HUURPRIJS? 

Allereerst is het belangrijk om te weten dat het energielabel wettelijk verplicht is wanneer u uw woning gaat verhuren. Het energielabel geeft (potentiële) huurders een eerste indruk van de energiezuinigheid van uw woning. De werkelijke energieprestatie van de woning wordt bepaald aan de hand van de energie-index. Een lagere energie-index resulteert in de regel erin dat de huur die u kunt vragen voor uw woning hoger is. De energie-index wordt gebaseerd op een scala aan woningaspecten. Een bijkomend voordeel daarvan is dat u niet alleen daar uit kunt opmaken hoe energie-zuinig uw woning is maar ook op welke punten u uw woning eventueel nog energiezuiniger kunt maken. 


IK HEB EEN VOORLOPIG ENERGIELABEL TOEGEWEZEN GEKREGEN, VOLDOET DAT OOK?

Sinds een aantal jaar is een energielabel verplicht bij de verhuur van een object. De overheid heeft woningen welke nog niet over een energielabel beschikten voorzien van een voorlopig energielabel. Desondanks dient u wanneer u uw woning besluit te gaan verhuren te beschikken over een definitief energielabel. Voor het laten opmaken van een energielabel staat Flexcility u graag bij met raad en daad. 


WELKE RUIMTE HEB IK VOOR HET VERHOGEN VAN DE HUURPRIJS?

Verhuurt u uw woning in de vrije sector, dan zijn er twee manieren om de huur te verhogen: door het aanbieden van een nieuwe huurovereenkomst of door een indexeringsclausule op te nemen in de huurovereenkomst.  Wanneer u een object verhuurt mag u maximaal één keer per jaar de jaarlijkse huurprijsindexatie uitvoeren. Daarmee wordt de huur jaarlijks verhoogd met een percentage. 

Indien er geen indexeringsclausule is opgenomen in de overeenkomst, dan is het voor u als verhuurder uitsluitend haalbaar om de huur te verhogen middels het aanbieden van een nieuwe huurovereenkomst met een hogere huurprijs.

Aan de huurprijsindexatie zijn regels verbonden. Als u ervoor kiest het beheer van uw woning onder te brengen bij Flexcility, dan dragen wij zorg voor een jaarlijkse huurprijsindexering voor uw object. 


WELKE ONDERHOUDSKOSTEN KOMEN VOOR REKENING VAN DE HUURDER?

Het is vaak onduidelijk welke onderhoudskosten specifiek voor de huurder zijn. Klik hier voor een helder overzicht waarin staat welke zaken voor rekening van de huurder komen op het gebied van onderhoud.


IK HEB EEN ANDERE VRAAG MAAR VIND DEZE NIET TERUG OP DEZE PAGINA

Wij zullen deze lijst met veel gestelde vragen blijven aanvullen en vernemen het graag indien u een prangende vraag heeft die hier nog niet tussen staat. Neemt u daarvoor contact met ons op, wij beantwoorden graag uw vragen! 

Expat housing expats rentals